Hakkımızda

Dünya ve insanlık var olduğundan beri, sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Bunu daha modern zamanlarda düşünecek olursak, ilk dönemlerde emek toplumları vardı. İnsan gücü, üretimdeki en temel ve belirleyici unsurdu. Daha sonrasında sanayi devrimi ile beraber, sanayi toplumlarına geçiş oldu; ekonomi ve üretimdeki belirleyici unsur makineler ve sermayeye dönüştü. Sanayi toplumu ile birlikte, mevcut organizasyon modellerinin ve çalışma tarzlarının temelleri atıldı. Kısıtlı kaynaklar, baktığınızda insan doğasına pek de uygun olmayan; sürekli rekabeti ve bireyselliği ön plana çıkardı. Ancak teknolojinin gelişmesi ve özellikle internetin yaygınlaşması ile sanayi toplumları da yerini bilgi toplumlarına bırakmaya başladı. Esas belirleyici unsur, herkesin kolayca elde edebildiği bilgiyi doğru kullanabilmek ve vizyon sahibi olmak haline dönüştü.

Dünya varolduğundan beri yaşanan bu değişimlerin bir noktada duracağını kimse beklememektedir. Bunların devamı olarak değişen teknoloji ve yaşam tarzları ile beraber, pek çok sektörde ve iş yapış tarzında ciddi değişiklikler yaşanmaktadır.

Bu değişimlerin herkes farkındadır, ancak bunları kendi hayatlarına yansıtabilecek olanlar 21. yüzyılı şekillendirecek olan kimselerdir. Burada bahsedilen sadece gelişen teknoloji ile online hale dönüşen şirketler ve iş modelleri değil, bunların yanı sıra, ulaşılabilir bilgi ve esnekleşen iş yapış şartları ile beraber ortaya çıkan bilinç seviyeleri, hayata ve birbirimize daha pozitif bakış açısı, doğaya karşı daha saygılı, ekolojik yaklaşımlar, rekabetten ziyade, takım çalışmasını temel alan, yani insan doğasına çok daha uygun olan iş modelleridir.

Tüm bu değişimlerle paralel giden ve her yaştan, meslekten ve eğitim düzeyinden kişiler için sonuç vermiş bir araç hali hazırda mevcuttur.