Atatürk'ün Gençliğe Seslenişi (Günümüz Türkçesi İle)

Atatürk'ün Gençliğe Seslenişi (Günümüz Türkçesi İle)
Photo by tansu sayıner / Unsplash

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında hala geçerli olan Gençliğe Hitabe'yi günümüz Türkçe'si ile yeniden yazdık. Orijinalindeki ahenk ve duyguyu tam olarak vermese de çevirimizi aşağıda paylaşıyoruz. Atamızın ve tüm şehitlerimizin ruhuna saygıyla...


Ey Türk gençliği!

Birinci görevin; Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini, sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.

Varlığının ve bağımsızlığının tek ve eşsiz temeli budur. Bu temel, senin en değerli hazinendir. Gelecekte seni bu hazineden yoksun bırakmak isteyecek, yurt içi ve dışında kötü niyetli kimseler olacaktır. Bir gün, bağımsızlık ve cumhuriyeti savunmak zorunda kalırsan, göreve atılmak için içinde bulunacağın durumun koşul ve şartlarını düşünmeyeceksin. Bu koşul ve şartlar, çok uygunsuz ve elverişsiz bir şekilde ortaya çıkabilir. Bağımsızlık ve cumhuriyetine zarar vermek isteyen düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmemiş bir galibiyetin temsilcisi olabilirler. Zorla ve hile ile değerli vatanın bütün kaleleri ele geçirilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi gerçek anlamda ele geçirilmiş olabilir. Bütün bu durumdan daha acı ve daha korkunç olmak üzere, ülkenin yönetiminde olanlar, umursamazlık, sapkınlık ve hatta hainlik içinde bulunabilirler. Hatta bu yöneticiler, kişisel çıkarlarını düşmanların siyasi amaçlarıyla birleştirmiş olabilirler. Millet, yoksulluk içinde yorgun ve bitkin düşmüş olabilir.

Ey Türk geleceğinin çocuğu! İşte, bu durum ve şartlar içinde bile görevin, Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır. İhtiyacın olan gücü, damarlarındaki soylu kanda bulabilirsin.

Mustafa Kemal Atatürk

Diğer yazılar

Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak

Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak

Girişimcilik, temelde insanların karşılaştığı sorunlara çözüm sunarak değer yaratmayı içerir. Günlük hayatta problemlere değil çözümlere odaklanmak gerektiği defalarca söylenir. Girişimciler için durum biraz farklıdır, problem de en az çözüm kadar önemlidir. Fakat, dışarıdan bakılınca, iş fikri üretmenin daha önemli olduğu yanılgısına düşülebilir. Bu yüzden de genellikle asıl önemli olanın sorunları