Çıktı Sunmak, Sonuç Üretmekten Çok Daha Kolaydır

Çıktı Sunmak, Sonuç Üretmekten Çok Daha Kolaydır
Photo by Element5 Digital / Unsplash

Günümüz dünyasında, yaşamın getirdiği koşuşturmaca içinde hepimiz son derece meşgul bir hayat sürdürüyoruz. Hatta öyle bir noktaya geldik ki, meşgul olmak bir statü sembolü, aksi ise ayıplanacak bir durum halini aldı. İş hayatının getirdiği sorumluluklar, eğitim hayatımızdaki yoğunluk, ailemize ayırmamız gereken zaman ve sosyal hayatımızda yerine getirmemiz beklenen diğer yükümlülükler, hayatımızı her yönden kuşatmış durumda. Bir gün 48 saat olsa yine de hepsine yetişemeyeceğiz. Bu yoğun tempo içerisinde, zamanımızın büyük bir kısmını alıp götüren bu sorumluluklar karşısında, sıklıkla sadece görevleri yerine getirmiş olmanın verdiği bir tatminle yetinmek ve bu süreçte gerçekten üretken olup olmadığımızı sorgulamadan, sadece yapılması gerekenleri yaparak günü tamamlamak oldukça cazip bir seçenek haline geliyor. Bu durum, bizleri, aslında yapabileceğimizden daha azını yapmaya ve sadece faaliyetlerin yüzeyel görünümüyle yetinmeye itip, bu da uzun vadede hem kişisel hem de profesyonel gelişimimizi olumsuz yönde etkiler hale gelebiliyor. Kısaca, çoğu zaman sadece çıktı sunmaya odaklanıyor ve aslında gerçekten üretken olmak yerine faaliyetlerin görünümüyle yetiniyoruz.

Ancak uzun vadede, sadece çıktı sunmanın bizi gerçekten nereye götürdüğünü sorgulamamız gerekli. Çünkü çıktılar geçicidir ve çoğunlukla kalıcı hiçbir değer yaratmazlar. Sonuçlar ise kalıcıdır ve gerçek başarıya doğru yol almamıza yardım ederler.

Bir işyeri bağlamında detaylı bir örnek üzerinden gidecek olursak, bir çalışanın gün içerisinde çok sayıda toplantıya aktif olarak katılması, bu toplantılarda alınan kararlar ve tartışılan konular hakkında sayfalarca detaylı notlar alması ve iş süreçleriyle ilgili sürekli olarak e-postalar gönderip alması, ilk bakışta oldukça etkileyici bir çıktı gibi görünebilir. Ancak, bu tür çıktılar, eğer sonuç olarak işletmenin büyümesine, gelişimine katkıda bulunacak somut sonuçlar üretmiyorsa veya işletmenin hedeflerine ulaşmasında belirgin bir rol oynamıyorsa, bu faaliyetlerin gerçek etkisi sorgulanmalıdır. Yani, çalışanın bu yoğun aktiviteleri, işletmenin karlılığını artırmak, müşteri memnuniyetini yükseltmek ya da pazar payını genişletmek gibi somut faydalar sağlamıyorsa, bu çıktıların işletmeye gerçek anlamda değer kattığından söz etmek zorlaşır. Bu açıdan, işletmelerin ve çalışanların, sadece görünüşte yoğun ve meşgul olmanın ötesine geçerek, gerçekten anlamlı ve değerli sonuçlar elde etmeye odaklanmaları büyük önem taşır.

Yani, gerçek başarı için odaklanmamız gereken, çıktı değil sonuçlardır. Projeleri tamamlamak, hedefleri gerçekleştirmek, karlılığı artırmak ve müşteri memnuniyetini yükseltmek gibi kalıcı ve ölçülebilir sonuçlar. Kısa vadeli çıktılar değil, uzun vadeli sonuçlar.

Bir başka deyişle çıktı sunmayı memur zihniyeti olarak tanımlayabiliriz. Bu zihniyette yapılan işin bizi ya da kurumu nereye götürdüğünün bir önemi yoktur. Bu iş sadece önümüzdeki listede yapıldı olarak işaretlenmesi gereken bir adımdır. O günkü 9-5 mesaisini doldurmaya yardım edecek bir dolgu maddesidir, sadece bir çıktıdır. Böyle bir zihniyetle yaklaşınca da minimum düzeyde bir efor yeterli görünür. Günlük 10 potansiyel müşteriyi araması gereken birinin bunu tamamlaması gibi. Süreklilik de burada pek fayda sağlamaz, bir ay boyunca her gün bu şekilde 10 arama yapmak eldeki listeyi bitirmekten öteye gitmez. Eksik olan sonuçtur. Bunun yerine ayda X yeni müşteri kazanmak ya da Y kadar satış yapmak, gibi sonuç odaklı hedefler, hem kişisel hem de kurumsal anlamda başarıya ulaşma yönünde bizi ileriye taşıyacaktır.

people sitting on chair in front of computer
Photo by Israel Andrade / Unsplash

Neler yapılabilir

 1. Öncelikleri belirleyin ve odaklanın
  Önceliklerinizi net bir şekilde belirlemeniz ve bu önceliklere göre hareket etmeniz son derece önemlidir. Enerjinizi, zamanınızı ve dikkatinizi, gerçekten önem arz eden, sizin için değerli olan konulara, projelere ve görevlere yönlendirin. Hayatınızda önemli olan şeylere odaklanarak, daha verimli ve anlamlı bir şekilde ilerlemeniz mümkün olacaktır. Bu süreçte, önemsiz ve zaman kaybına neden olan etkinliklerden kaçınarak, enerjinizi ve kaynaklarınızı, gerçekten fark yaratacak ve sizin için önemli sonuçlar doğuracak işlere ayırın.
 2. Süreçleri iyileştirin
  Çalışma sürecinizi iyileştirme yoluna gidin. Mevcut çalışma yöntemlerinizi detaylı bir şekilde gözden geçirerek, bunları nasıl daha verimli ve etkili bir şekilde düzenleyebileceğinizi değerlendirin. Bu süreçte, iş akışınızı, kullanılan araç ve teknikleri ele alarak, zaman yönetimi ve görev dağılımı açısından iyileştirmeler yapabilirsiniz. Mevcut pratiklerinizi sorgulayın ve işlerinizi daha hızlı, daha az maliyetle ve daha yüksek kalitede tamamlamanıza olanak tanıyacak yeni yöntemler arayışına girin. Bu şekilde, genel çalışma performansınızı artırarak, hem bireysel hem de ekip bazında daha yüksek bir verimlilik seviyesine ulaşabilirsiniz.
 3. Ölçülebilir ve somut hedefler belirleyin
  Belirgin ve ölçülebilir hedefler koymak önemlidir. Somut, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyerek, bu hedeflere ulaşma sürecinizdeki ilerlemenizi adım adım takip edin. Bu hedefler, sizin için net bir yol haritası oluşturmalı ve ne kadar ilerlediğinizi gözlemleyebilmenize olanak tanımalıdır. Hedeflerinizi belirlerken, onların somut ve net olmasına özen gösterin; böylece, ulaşıp ulaşmadığınızı kolaylıkla değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, bu hedeflere ulaşmak için izleyeceğiniz adımları ve stratejileri de planlayın. İlerlemenizi düzenli olarak gözden geçirerek, hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı ve gerektiğinde rotanızı nasıl ayarlayabileceğinizi belirleyin. Böyle bir süreç, motivasyonunuzu artırır ve hedeflerinize ulaşma yolunda sizi daha odaklı kılar. Bkz. SMART Hedef Tekniği
 4. Sorumluluk alın
  Kişisel sorumluluk almak önemlidir. Başarısız olduğunuz durumlarda, bu başarısızlıklardan önemli dersler çıkararak, kendinizi geliştirmeye odaklanın. Her bir başarısızlık, gelecekte daha iyi performans göstermeniz için bir fırsat sunar. Bu nedenle, hatalarınızı kabul edin ve onlardan öğrenin. Bir sonraki denemenizde aynı hataları tekrarlamamak için bilinçli bir çaba sarf edin. Kendinizi sürekli olarak geliştirmeye ve daha iyi sonuçlar elde etmeye yönelik bir yaklaşım benimseyin. Başarısızlık anlarını, kişisel ve profesyonel gelişiminiz için değerli öğrenme deneyimleri olarak görün ve gelecekteki girişimlerinizde bu öğrendiklerinizi uygulayarak daha başarılı olmak için çaba gösterin. Bu süreç, sizi sadece daha başarılı bir birey yapmakla kalmaz, aynı zamanda zorluklar karşısında daha dirençli ve esnek olmanızı da sağlar.
 5. Kalıcı ve ölçülebilir değer yaratan şeylere odaklanın
  Sonuçlar üretmeye yönelik hareket edin. Kalıcı ve ölçülebilir bir değer yaratma amacı güden faaliyetlere ve projelere odaklanmanız önem taşır. Bu, sadece kısa vadeli başarılar elde etmekle kalmayıp, uzun vadede de sürdürülebilir ve somut faydalar sağlayacak işler yapmanızı sağlar. Gerçekten değerli ve anlamı olan, ölçülebilir sonuçlar elde etmek için çaba gösterin. Bu süreçte, hedeflerinize ulaşmak için belirli stratejiler geliştirin ve bu stratejileri uygularken, elde edeceğiniz sonuçların kalitesine ve sürekliliğine odaklanın. Bu yaklaşım, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde, uzun süre hatırlanacak ve takdir edilecek başarılar elde etmenize olanak tanır. Özetle, kısa vadeli kazanımların ötesine geçerek, kalıcı ve ölçülebilir değer yaratan işlere yönelik bir vizyon geliştirin ve bu vizyon doğrultusunda harekete geçin.

Sonuç olarak, elde edilen çıktıları tamamen göz ardı etmenin doğru olmadığını kabul etmek gerekir; fakat bu çıktılar, ana unsurlar olmamalıdır. Şüphesiz ki, çıktılar, bizi nihai sonuçlara adım adım taşıyacak olan yapı taşlarıdır. Ancak, burada kritik olan nokta, bu çıktıların yalnızca günlük işleri tamamlama amacıyla atılan adımlar olmaktan öteye geçmesi ve gerçekten sonuçlar üretmemize yardımcı olacak, bizi ileriye taşıyacak bloklar haline gelmesidir. Bu çıktıların, hedeflerimize ulaşmamızda kilit bir rol oynaması ve sonuç odaklı bir yaklaşımın parçası olarak değerlendirilmesi de önemlidir. Bu şekilde, çıktılar üzerinde çalışırken, onların bizi daha büyük hedeflere ve somut sonuçlara nasıl yönlendireceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Meşgul müsün Yoksa Odaklı mı?
Bu makalede, öncelikle meşgul ve odaklı zihniyet kavramlarını ayrıntılı olarak tanımlayacağız. Odaklı zihniyete geçişin yollarını inceleyeceğiz.
Zehirli Üretkenlik: Modern Dünyanın Kamburu
Bu makalede, zehirli üretkenliğin ne olduğunu, belirtilerini, nedenlerini ve bu kısır döngüden kurtulmak için yöntemleri inceleyeceğiz.

Diğer yazılar

Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak

Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak

Girişimcilik, temelde insanların karşılaştığı sorunlara çözüm sunarak değer yaratmayı içerir. Günlük hayatta problemlere değil çözümlere odaklanmak gerektiği defalarca söylenir. Girişimciler için durum biraz farklıdır, problem de en az çözüm kadar önemlidir. Fakat, dışarıdan bakılınca, iş fikri üretmenin daha önemli olduğu yanılgısına düşülebilir. Bu yüzden de genellikle asıl önemli olanın sorunları