Çocuklarınızın Geleceği İçin Düşünce Yapısını Geliştirin

Çocuklarınızın Geleceği İçin Düşünce Yapısını Geliştirin
Photo by Annie Spratt / Unsplash

Çocukların sağlıklı bir gelişim süreci yaşaması, ebeveynlerin dikkatli ve özenli bir şekilde yaklaşımı ile mümkündür. Bu yaklaşımın temelinde de çocukların gelişim odaklı bir düşünce yapısına sahip olmalarını sağlamak yatar.

Gelişim odaklı düşünme tarzı (İngilizce: Growth Mindset) konusunda açıklayıcı bilgi için şu yazımızı okuyabilirsiniz: https://21yylideri.com/gelisim-odakli-dusunce-growth-mindset/

Gelişim Odaklı Düşünce (Growth Mindset)
Gelişim Odaklı Düşünce Nedir? Bireylerin zihinlerinde kendilerini ve başkalarını nasıl gördüklerine dayanan bir düşünce şeklidir.

Growth Mindset nedir?

İşte ebeveynlerin çocuklarının gelişim odaklı düşünce yapısına sahip olmaları için yapabilecekleri bazı tavsiyeler:

 1. Olumlu bir iletişim kurun
  Ebeveynler, çocukları ile olumlu bir iletişim kurarak onların gelişimine katkı sağlayabilirler. Bu iletişimde, çocukların düşüncelerine saygı duyulmalı ve onların kendilerini ifade edebilmeleri için fırsat tanınmalıdır.
 2. Çocukların ilgi alanlarını keşfedin
  Çocukların ilgi alanlarını keşfetmek, onların gelişimine katkı sağlar. Ebeveynler çocuklarına, ilgi duydukları alanlarda farklı aktiviteler yapma fırsatı tanıyarak, onların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilirler.
 3. Kendine güven duygusu geliştirin
  Çocukların kendine güven duygusu geliştiği zaman, gelişimleri daha hızlı bir şekilde ilerler. Ebeveynler çocuklarına, başarılarını kutlamak ve onların kendilerine olan güvenlerini artırmak için övgüde bulunabilirler.
 4. Sorularına cevap verin
  Çocuklar meraklıdır ve sürekli olarak sorular sorarlar. Ebeveynler çocuklarının sorularına cevap vererek, onların merak duygusunu gidermelerine yardımcı olabilirler. Ayrıca, sorulara verilen cevaplar, çocukların düşünce yapısını da geliştirir.
 5. Farklı deneyimler yaşatın
  Ebeveynler çocuklarına, farklı deneyimler yaşatarak, onların düşünce yapısını geliştirebilirler. Örneğin, doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek, hayvanlarla ilgili bir müzeyi ziyaret etmek gibi farklı aktiviteler yapılabilir.
 6. Okuma alışkanlığı kazandırın
  Okuma alışkanlığı, çocukların düşünce yapısını geliştirmelerine yardımcı olur. Ebeveynler, çocuklarına okumayı sevdirecek kitaplar okuyabilir ve bu alışkanlığı kazanmalarını sağlayabilirler. Kitap okumak, çocukların düşünce yapısını geliştirmelerine yardımcı olan en iyi yöntemlerden biridir. Bu onların daha kapsamlı bir kelime dağarcığına ve daha derin bir düşünce yapısına sahip olmalarını sağlar.
 7. Kendilerini ifade etmelerine izin verin
  Ebeveynler çocuklarına, kendilerini ifade etme fırsatı tanıyarak, onların düşüncelerini özgürce paylaşmalarına izin verebilirler. Böylece çocuklar, kendilerini ifade ederek düşüncelerini daha net bir şekilde anlamlandırabilirler.
 8. Hataların normal olduğunu öğretin
  Ebeveynler, çocuklarına hataların normal olduğunu ve hatalardan ders alarak gelişebileceklerini öğretebilirler. Çocuklar, hatalarını kabul ederek ve bu hatalardan ders alarak daha iyi bir düşünce yapısına sahip olabilirler.
 9. Empati kurmalarını sağlayın
  Empati kurabilme yeteneği, çocukların düşünce yapısını geliştirmelerine yardımcı olur. Ebeveynler, çocuklarına başkalarının hislerini anlamaları için fırsatlar yaratarak, empati kurma becerilerini geliştirebilirler.
 10. Olumsuz düşünceleri pozitif hale dönüştürmeyi öğretin
  Çocuklar, zaman zaman olumsuz düşüncelere kapılabilirler. Ebeveynler, çocuklarına olumsuz düşünceleri pozitif hale dönüştürmeyi öğreterek, onların daha olumlu bir düşünce yapısına sahip olmalarına yardımcı olabilirler.
 11. Problem çözme becerilerini geliştirin
  Problem çözme becerileri, çocukların düşünce yapısını geliştirmelerine yardımcı olur. Ebeveynler, çocuklarına problem çözme becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar yaratarak, onların daha güçlü bir düşünce yapısına sahip olmalarını sağlayabilirler.
 12. Kendi başlarına karar vermeyi öğrenmelerine yardımcı olun
  Ebeveynler, çocuklarının kendi başlarına karar vermeyi öğrenmelerine yardımcı olabilirler. Böylece çocuklar, karar verme becerilerini geliştirerek daha bağımsız bir düşünce yapısına sahip olabilirler.
 13. Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirin
  Yaratıcı düşünme becerileri, çocukların düşünce yapısını geliştirmelerine yardımcı olur. Ebeveynler, çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar yaratarak, onların daha yaratıcı ve farklı bakış açılarına sahip olmalarını sağlayabilirler.
 14. Kendi başlarına keşfetmelerine izin verin
  Ebeveynler, çocuklarına kendi başlarına keşfetme fırsatı vererek, onların keşfetme ve öğrenme isteklerini destekleyin.
 15. Meraklarını besleyin
  Çocukların merakı, düşünce yapısını geliştirmelerine yardımcı olur. Ebeveynler, çocuklarının meraklarını besleyerek, onların daha fazla öğrenme ve keşfetme isteğiyle dolu olmalarını sağlayabilirler.
 16. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirin
  Eleştirel düşünme becerileri, çocukların düşünce yapısını geliştirmelerine yardımcı olur. Ebeveynler, çocuklarının eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar yaratarak, onların daha iyi bir şekilde düşünmelerine yardımcı olabilirler.
 17. Değerlerini anlamalarına yardımcı olun
  Ebeveynler, çocuklarına değerlerini anlamalarına yardımcı olabilirler. Böylece çocuklar, daha doğru ve tutarlı bir düşünce yapısına sahip olabilirler.
 18. Kendilerine güvenmelerini sağlayın
  Ebeveynler, çocuklarının kendilerine güvenmelerini sağlayarak, onların daha cesur ve kararlı bir düşünce yapısına sahip olmalarını sağlayabilirler.
 19. Kendilerini özgürce ifade etmelerine izin verin
  Ebeveynler, çocuklarının kendilerini özgürce ifade etmelerine izin vererek, onların daha özgür ve açık bir düşünce yapısına sahip olmalarını sağlayabilirler.

Sonuç

Sonuç olarak, ebeveynlerin çocuklarının gelişim odaklı düşünce yapısına sahip olmaları için birçok farklı yöntemi vardır. Çocukların düşünce yapısını geliştirmelerine yardımcı olan bu yöntemlerin çoğu, ebeveynlerin çocuklarına fırsatlar yaratarak ve onları destekleyerek sağlanabilir. Ebeveynler, çocuklarının düşüncelerini özgürce ifade etmelerine izin vererek, meraklarını besleyerek, kitap okumalarını teşvik ederek, eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek ve değerlerini anlamalarına yardımcı olarak, çocuklarının daha gelişmiş bir düşünce yapısına sahip olmalarına uygun bir zemin hazırlayabilirler.

Çocuğunuzu Dijital ve Yapay Zeka Çağına Nasıl Hazırlarsınız?
Teknolojinin hızlı ilerleyişiyle birlikte, çocukların dijital ve yapay zeka çağına hazırlanması giderek önem kazanıyor. Ebeveynler olarak, çocuklarımızın bu gelişmelere ayak uydurabilmelerini sağlamak ve teknolojiyle sağlıklı bir ilişki geliştirmelerine yardımcı olmak için önemli bir rol üstleniyoru…

Çocuğunuzu Yapay Zeka çağına nasıl hazırlarsınız?

Diğer yazılar

Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak

Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak

Girişimcilik, temelde insanların karşılaştığı sorunlara çözüm sunarak değer yaratmayı içerir. Günlük hayatta problemlere değil çözümlere odaklanmak gerektiği defalarca söylenir. Girişimciler için durum biraz farklıdır, problem de en az çözüm kadar önemlidir. Fakat, dışarıdan bakılınca, iş fikri üretmenin daha önemli olduğu yanılgısına düşülebilir. Bu yüzden de genellikle asıl önemli olanın sorunları