Diken Batar Diye Gül mü Toplamayalım?

Diken Batar Diye Gül mü Toplamayalım?
Photo by engin akyurt / Unsplash

Arthur Schopenhauer, 19. yüzyılın önemli Alman filozoflarından biridir ve felsefi düşüncesi, yaşamın anlamı, irade ve temsil ettiği kavramlar gibi bir dizi temel konuyu ele alır. "Diken batar diye gül mü toplamayalım?" sözü, Schopenhauer'ın bu konulara yaklaşımını özlü bir şekilde ifade eder. Bu sözü anlamak için önce Schopenhauer'ın filozof olarak kim olduğunu ve temel felsefi yaklaşımını anlamamız gereklidir. Bu makalede, Schopenhauer'ın bu sözünün bağlamını, anlamını ve filozofun genel düşünce sistemine nasıl uyduğunu inceleyeceğiz.

Schopenhauer'ın Felsefi Yaklaşımı

Schopenhauer, 1788-1860 yılları arasında yaşamış olan bir filozoftur ve en önemli eseri "İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya" (The World as Will and Representation) adlı kitabıdır. Bu eser, onun felsefi düşüncesinin temelini oluşturur. Schopenhauer, dünyayı irade ve temsil olarak iki katmanlı bir yapı olarak görür. İrade, insanın içsel dürtülerini, isteklerini ve arzularını temsil ederken, temsil dünyası ise dış dünyayı algıladığımız ve anladığımız dünya olarak kabul edilir. Schopenhauer, insanın yaşamın temel gerçeği olan acı ve ıstırabı deneyimlediğini savunur ve bu ıstırabın kaynağının iradenin sonsuz istekleri olduğunu iddia eder.

Schopenhauer'a göre, insanlar yaşamın anlamını iradenin tatmin edilmesinde ararlar. Ancak bu tatminler geçici ve boşdur. İnsanlar bir isteği elde ettiklerinde, kısa bir süre için mutlu olurlar, ancak bu mutluluk hızla kaybolur ve yeni istekler doğar. Bu nedenle, insanlar sürekli olarak tatminsizlik ve ıstırap içinde yaşarlar. Schopenhauer, bu nedenle insanın acı ve ıstırabından kaçmanın en iyi yolunun, iradenin isteklerini reddetmek ve dünyadan soyutlanmak olduğunu savunur.

İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya : Arthur Schopenhauer, Abdullah Onur Aktaş: Amazon.com.tr: Kitap
İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya : Arthur Schopenhauer, Abdullah Onur Aktaş: Amazon.com.tr: Kitap

Anlamı

Schopenhauer'ın "Diken batar diye gül mü toplamayalım?" sözü, onun felsefi yaklaşımının özlü bir ifadesidir. Bu sözü anlamak için, şu temel kavramları göz önünde bulundurmamız gerekmektedir:

a. Acı ve Zevk Dengesi: Schopenhauer, insanların yaşamı iradenin isteklerini tatmin etmeye çalışarak geçirdiğini ve bu çabaların sonucunda acı ve ıstırabı deneyimlediğini savunur. Ancak insanlar yine de zevklerin peşinden giderler ve bu zevkler geçici mutluluklar sağlar. "Diken batar diye gül mü toplamayalım?" sözü, bu zevklerin elde edilmesinin acıya değip değmeyeceğini sorgular.

b. İsteklerin Sürekli Doğası: Schopenhauer'a göre, insanın istekleri sürekli olarak değişir ve artar. Bir isteği elde etmek, bir sonraki isteğin doğmasına yol açar. Bu nedenle insanlar sürekli olarak yeni hedeflere yönelirler. Bu durumda, insanlar bir isteği elde etmek için çaba harcadıkça, daha fazla acı ve ıstırabı da kabul etmiş olurlar.

c. İradeyi Reddetme: Schopenhauer, insanların iradeyi reddetme ve dünyevi isteklerden vazgeçme yoluyla acıdan kaçabileceğini savunur. İradeyi reddetmek, insanın içsel huzura ulaşmasının yolunu açar. Bu bağlamda, insanların geçici zevkler için çekilecel acıya değip değmeyeceğini sorgular.

Eleştiriler

Schopenhauer'ın "Diken batar diye gül mü toplamayalım?" sözü, çeşitli eleştirilere tabi tutulmuştur. Bazı eleştirmenler, bu sözün insanları dünyevi zevklerden tamamen kaçınmaya teşvik ettiğini ve yaşamın tadını çıkarmayı reddettiğini savunurlar. Ayrıca, bu sözün insanların hayatta hedeflerine yönelmeyi ve başarıları için çalışmayı bırakmalarına yol açabileceğini öne sürerler.

Diğer eleştirmenler ise Schopenhauer'ın pesimist bakış açısını eleştirirler. Onlara göre, yaşamın anlamını sadece acı ve ıstıraptan ibaret olarak görmek, insanın yaşamın güzelliklerini ve anlamlarını göz ardı etmesine neden olabilir. Ayrıca, bazıları bu sözün insanların hayatlarını anlamsız hale getirebileceğini ve mutsuzluğa yol açabileceğini düşünürler.

Sonuç

Schopenhauer'ın "Diken batar diye gül mü toplamayalım?" sözü, filozofun temel felsefi yaklaşımını özlü bir şekilde ifade eder. Schopenhauer, insanın yaşamın anlamını iradenin isteklerini tatmin etmek olarak gördüğünü ancak bu tatminlerin geçici ve boş olduğunu savunur. Bu nedenle, insanların dünya zevkleri için acı çekmeye değip değmeyeceğini sorgular.

Bu sözün eleştirilmesine rağmen, Schopenhauer'ın düşüncesi, insanların yaşamlarını daha derinlemesine düşünmeye teşvik eder ve acı ve zevk arasındaki dengeyi aramalarını önerir. Ancak bu dengeyi nasıl kuracakları ve yaşamlarını anlamlandıracakları konusu, kişisel tercihlere ve değerlere bağlı olarak değişebilir.

Diğer yazılar

Öğrenilmiş Çaresizlik: Tersine Çevirmek Mümkün mü?

Öğrenilmiş Çaresizlik: Tersine Çevirmek Mümkün mü?

Öğrenilmiş çaresizlik, psikoloji literatüründe bireylerin yaşadıkları olumsuz deneyimler sonucunda, kontrol edemediklerini düşündükleri durumlar karşısında pasif ve çaresiz hissetmeleri olarak tanımlanan bir kavramdır. Aslında durumu değiştirebilecek güç ve pozisyonda olmalarına rağmen. Sıkça karşılaşılan bir durumdur ve öğrenilmiş çaresizlik geliştiren kimselerin ortak noktası sürekli şikayet edip hiç aksiyon almamalarıdır. Öğrenilmiş Çaresizliğin Psikolojik