Einstellung Etkisi ve Zihinsel Kalıplar

Einstellung Etkisi ve Zihinsel Kalıplar
Çekiç ile Rubik küpü çözmeye çalışan insan - DALL·E 3

Problem çözme, günlük hayatımızın önemli bir parçasını oluşturur. Büyük ve küçük problemlerle karşı karşıya kaldığımızda, elimizdeki araçları ve bilgilerimizi kullanarak çözümler bulmaya çalışırız. Bu süreçte, geçmiş deneyimlerimiz ve bilgimiz bize yol gösterir. Ancak bazı durumlarda, geçmiş deneyimlerimiz bize engel de olabilir. Bu duruma Einstellung Etkisi adı verilir.

Einstellung Etkisi Nedir?

Einstellung etkisi, Almanca bir kelime olan Einstellung'dan (tutum, zihniyet) gelir. Psikolojide, bir problemi çözmek için daha iyi veya daha uygun yöntemler mevcut olsa bile, bir kişinin belirli bir problemi hep belirli bir şekilde çözme eğilimi olarak tanımlanır. Basitçe, zihinsel kalıplarımızın problem çözme yeteneğimizi nasıl kısıtladığı ile ilgilidir.

Einstellung Etkisine Örnekler

Aynı Çözümü Farklı Problemlere Uygulamaya Çalışmak: Bir problem için belirli bir çözüm işe yaramışsa, aynı çözümü tüm diğer problemlerde de uygulamaya çalışmak. Bu yol, bazen işe yarasa da diğer problemin daha uygun ve verimli çözümlerini gözden kaçırmaya neden olabilir. Elinizdeki çekiç, çivi çakmak için çok uygun bir araçtır ama o çekiç ile ampul değiştiremezsiniz.

Aynı Yoldan Gitmek: Her gün işe gidip gelirken aynı yolu kullanmaya devam etmek, daha hızlı veya daha az trafikli alternatif yollar mevcut olsa bile.

Aynı Markayı Tercih Etmek: Yeni bir ürün satın alırken, her zaman aynı markayı tercih etmek, diğer markaların sunduğu seçenekleri araştırmadan.

Hep Aynı Partiye Oy Vermek: Bir birey, belirli bir siyasi partiye veya ideolojiye sıkı sıkıya bağlı olduğunda, o parti veya ideoloji hakkındaki tutumlarını değiştirmekte zorlanabilir. Yeni bilgiler veya argümanlar sunulsa bile, kişi mevcut tutumlarına uygun olarak bilgileri değerlendirme eğiliminde olabilir. Örneğin, bir kişi uzun yıllardır belirli bir siyasi partiyi destekliyorsa, yeni çıkan bilgiler veya eleştiriler bu kişinin tutumunu değiştirmekte zorlanabilir.

İlk İzlenimlerin Etkisi: Bir birey, birini tanıdığında veya bir durumu ilk kez deneyimlediğinde, bu deneyimden edindiği ilk izlenimler genellikle kalıcı olabilir. Bu durumda, kişi daha sonraki etkileşimlerde veya deneyimlerde bu ilk izlenimlere bağlı olarak davranabilir ve tutumlarını değiştirmekte zorlanabilir. Örneğin, bir kişi birinin ilk izlenimi olumsuzsa, o kişiye karşı olumsuz bir tutum geliştirebilir ve bu tutumu değiştirmekte zorlanabilir.

Şirket Kültürünün Değişmesine Direnç: Bir şirkette mevcut olan kültürün değişmesi durumunda, çalışanlar bu değişikliğe direnç gösterebilirler. Özellikle uzun süredir şirkette çalışan ve mevcut kültüre alışmış olan kişiler, yeni bir kültürün benimsenmesine karşı olumsuz bir tutum geliştirebilirler ve mevcut kültürü koruma eğiliminde olabilirler.

Einstellung Etkisinin Nedenleri

Einstellung etkisinin birkaç temel nedeni vardır:

 • Alışkanlık: Geçmişte işe yarayan yöntemlere tekrar tekrar başvurmak, alışkanlık haline gelir ve bu yöntemlerden vazgeçmek zorlaşır.
 • Bilgi eksikliği: Alternatif yöntemler hakkında bilgi sahibi olmamak, mevcut yöntemi tek seçenek olarak görmemize neden olabilir.
 • Önyargı: Mevcut problemlere karşı önyargılı yaklaşmak, çözüm seçeneklerini daraltabilir.
 • Zihinsel katılık: Farklı bakış açılarına ve çözüm önerilerine kapalı olmak, Einstellung etkisinin oluşma riskini artırır.

Einstellung Etkisinin Sonuçları

Einstellung etkisi, problem çözme yeteneğimizi olumsuz etkileyerek aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:

 • Yaratıcılığın azalması: Mevcut zihinsel kalıpların dışına çıkmak ve yeni çözümler üretmek zorlaşır.
 • Zaman kaybı: Etkisiz yöntemler üzerinde fazla zaman harcanabilir.
 • Hata yapma olasılığının artması: Doğru çözümü bulma şansı azalır.
 • Stres ve kafa karışıklığı: Problemi çözememe duygusu stres ve kafa karışıklığına yol açabilir.

Einstellung Etkisiyle Nasıl Mücadele Edilir?

Einstellung etkisinin olumsuz etkilerini azaltmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Farkındalık: Einstellung etkisinin ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlamak önemlidir.
 • Alternatif çözümler aramak: Bir problemi çözmek için tek bir yöntem olmadığını kabul etmek ve farklı seçenekleri araştırmak gerekir.
 • Eleştirel düşünme: Mevcut zihinsel kalıpları sorgulamak ve yeni bakış açılarına açık olmak önemlidir.
 • Yaratıcılığı teşvik etmek: Farklı düşünme tekniklerini kullanarak ve beyin fırtınası gibi yöntemler uygulayarak yaratıcılığı artırmak mümkündür.
 • Geri bildirim almak: Farklı kişilerden geri bildirim almak, Einstellung etkisinin farkına varmamıza ve çözüm bulmamıza yardımcı olabilir.
brown wooden blocks on blue textile
Photo by Jonathan Kemper / Unsplash

İş Hayatında Einstellung Etkisi

Einstellung etkisi, iş hayatında da problem çözme yeteneğimizi ve genel olarak performansımızı olumsuz etkileyebilecek önemli bir faktördür. Aşağıda, Einstellung etkisinin iş hayatındaki bazı önemli etkilerini inceleyeceğiz:

Verimlilikte Azalma: Einstellung etkisi, çalışanların daha hızlı ve daha kolay çözülebilecek problemler üzerinde gereksiz yere fazla zaman harcamasına neden olabilir. Bu durum, iş akışının yavaşlamasına ve genel verimlilikte düşüşe yol açabilir.

Yaratıcı Çözümlerin Eksikliği: Einstellung etkisi, çalışanların yeni ve yaratıcı çözümler üretmesini engelleyebilir. Bu durum, özellikle problem çözme becerilerinin ve inovasyonun kritik önem taşıdığı iş ortamlarında büyük bir dezavantaj oluşturabilir.

Hatalı Karar Verme: Einstellung etkisi, çalışanların mevcut bilgileri ve deneyimleri ile sınırlı kalmasına ve alternatif bakış açılarını göz ardı etmesine neden olabilir. Bu durum, hatalı karar verme ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Motivasyon Eksikliği: Einstellung etkisi, çalışanların problemleri çözme konusunda isteksiz ve karamsar olmasına neden olabilir. Bu durum, iş motivasyonunda düşüşe ve genel iş tatmininde azalmaya yol açabilir.

Ekip Çalışmasında Sorunlar: Einstellung etkisi, farklı bakış açılarına sahip ekip üyelerinin bir araya gelerek etkili bir şekilde problem çözmesini zorlaştırabilir. Bu durum, ekip içi iletişimde ve koordinasyonda sorunlara yol açabilir.

Einstellung etkisinin iş hayatındaki olumsuz etkilerini önlemek için aşağıdaki adımlar atılabilir:

 • Çalışanlara Einstellung etkisinin ne olduğu ve nasıl işlediği hakkında eğitim verilebilir.
 • Problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenebilir.
 • Farklı bakış açılarının teşvik edildiği ve fikir alışverişinin yapılabildiği bir iş ortamı oluşturulabilir.
 • Yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik eden ödüllendirme sistemleri uygulanabilir.
 • Ekip çalışmasına önem verilerek farklı disiplinlerden çalışanların bir araya gelerek problem çözmeleri sağlanabilir.

Einstellung etkisinin farkında olmak ve bu etkiyi önlemek için gerekli adımları atmak, işyerinde problem çözme yeteneğini ve genel performansı önemli ölçüde artırabilir.

Kutunun Dışında Düşünmek: Yaratıcılığın Sınırlarını Aşmak
Kutunun dışında düşünmek, sıradan çözümlerin ötesine geçerek, yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretme yeteneği olarak tanımlanır.

Sonuç

Einstellung etkisi, problem çözme yeteneğimizi kısıtlayan önemli bir faktördür. Bu etki, sosyal ilişkiler üzerinde derin etkiler yaratabilir ve iletişimi zorlaştırabilir. Ancak, bu etkiyi anlamak ve aşmak mümkündür. Farkındalık, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi becerileri geliştirerek Einstellung etkisinin olumsuz etkilerini azaltabilir, kaşılaştığımız problemlere farklı ve daha etkin çözümler bulmamıza yardımcı olabilir.

Diğer yazılar

Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak

Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak

Girişimcilik, temelde insanların karşılaştığı sorunlara çözüm sunarak değer yaratmayı içerir. Günlük hayatta problemlere değil çözümlere odaklanmak gerektiği defalarca söylenir. Girişimciler için durum biraz farklıdır, problem de en az çözüm kadar önemlidir. Fakat, dışarıdan bakılınca, iş fikri üretmenin daha önemli olduğu yanılgısına düşülebilir. Bu yüzden de genellikle asıl önemli olanın sorunları