Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak

Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak
Problemler ve Çözümler - Girişimciliği Anahtarı (Dall-E 3)

Girişimcilik, temelde insanların karşılaştığı sorunlara çözüm sunarak değer yaratmayı içerir. Günlük hayatta problemlere değil çözümlere odaklanmak gerektiği defalarca söylenir. Girişimciler için durum biraz farklıdır, problem de en az çözüm kadar önemlidir. Fakat, dışarıdan bakılınca, iş fikri üretmenin daha önemli olduğu yanılgısına düşülebilir. Bu yüzden de genellikle asıl önemli olanın sorunları tespit etmek ve yaratıcı çözümler üretmek olduğu unutulur. Bu makalede, girişimcilikte başarının anahtarı olan problemlere odaklanmak, bu bakış açısıyla düşünmeyi öğrenmek ve bu beceriyi geliştirmek konularına değineceğiz.

Müthiş Bir İş Fikrim Var

Sizin de çevrenizde sürekli yeni iş fikirleri üreten tanıdıklarınız var mı? Her zaman, size heyecanla anlattıkları ve çok büyük potansiyeli olan yepyeni iş fikirleri vardır. Bu tanıma uyan en az birkaç kişiyi tanıdığınızdan eminim, hatta belki bu kişi siz de olabilirsiniz. Çünkü başarılı bir girişimin hikayesini okuduğunuzda odak noktası neredeyse her zaman iş fikridir. Fakat bir fikir ile müşteri ya da yatırımcı bulmanız kolay değildir, onları ikna edebilmek için problemi ve çözümünü ortaya koymanız gerekir. Bu problem, bazen can yakan mevcut bir problem olabilirken, bazen de insanların hiç farkında bile olmadığı bir sorun olabilir. Hatta, bazı durumlarda gelecekte başımıza gelebilecek farazi bir probleme sunulan çözüm, bir girişimin ana varoluş amacı olarak tanımlanabilir.

İş fikri değil, çözecek bir problem arayın.
- 21. yy Lideri

Sizin, kaynınızın, kayınbiraderinizin, komşunuzun dayısının, arkadaşınızın görümcesinin mükemmel bir iş fikri var. Hayata geçirilirse milyonlar kazandıracak, garanti. Üzgünüm, ama aynı ya da çok benzer bir fikir en az bir milyon kişide daha var. Ve daha da önemlisi, buradaki kilit adım hayata geçirmek.

Girişmek İsteyici ve Hayata Geçirici

Bir önceki bölümde bahsettiğimiz fikirlerin %99'u hiç bir zaman gerçekleşmez. Çünkü, öncelikle fikir üretmek ve hayal kurmak bedava, hiç bir zorluğu ve maliyeti yok. Fakat, hayata geçirme konusuna gelince, asıl zorluklar başlıyor, planlama, plana sadık kalma, bazı alışkanlıklardan vazgeçme, yeni alışkanlıklar edinme vs. vs. vs. Kısaca, tulumları giyip elini yüzüne yağa bulayarak çalışma.

Fikir ve hayata geçirme hakkında Derek Sivers'ın netliği açısından çok sevdiğim bir matematiksel formülü var. Bu formül iki temel değişkenden oluşuyor:

 1. Fikir Çarpanı
  Kötü Fikir = -1
  Zayıf Fikir = 1
  Sıradan Fikir = 5
  Güzel Fikir = 10
  Çok İyi Fikir = 15
  Müthiş Fikir = 20
 2. Hayata Geçirme (Uygulama) Değeri
  Hiç Hayata Geçirmeme = 1$
  Zayıf Uygulama = 1.000$
  Sıradan Uygulama = 10.000$
  Güzel Uygulama = 100.000$
  Çok İyi Uygulama = 1.000.000$
  Müthiş Uygulama = 10.000.000$

Sivers'in formülüne göre bir işletmenin değeri bu ikisinin çarpımı ile hesaplanır. Yani, hiç hayata geçirilmemiş müthiş fikrin değeri 20 dolardır. Fikri, Coca-cola formülü gibi sarmalayıp saklamaya, şifresini sadece 2 kişinin bildiği kasalarda tutmaya gerek yok. Ya da biriyle paylaşmadan önce sayfalarca sözleşme imzalatmaya. Bu formül gösteriyor ki, müthiş bir fikri, müthiş bir şekilde hayata geçirirseniz değeri 20 milyon dolar olacak. Kötü fikri, çok iyi bir şekilde uygularsanız da, büyük ihtimalle 1 milyon dolar kaybedeceksiniz.

Problem Odaklı Düşünme Becerisi

Şimdi gelelim problem odaklı düşünmeyi ve bu problemlere hayata geçirebilecek çözümler üretmeyi nasıl öğrenebileceğimize.

 1. Sorunları Tanımlama Yeteneği Geliştirme: Girişimcilik yolculuğunun ilk adımı, çözüm bekleyen bir sorunun fark edilip belirlenmesiyle atılır. Bu süreçte, girişimci olmak isteyen biri olarak, ilk olarak çevrenizde mevcut olan problemleri gözlemleme ve bu problemleri açıkça tanımlayabilme yeteneğinizi geliştirmek gerekir. Günlük hayatta karşılaştığımız, ister küçük ister büyük olsun, her türlü sorunu fark edebilmek, bir girişim fikrinin temelini atabilir. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi, sadece temelini atabilir. Bu sorunların farkında olmak ve onları net bir şekilde tanımlayabilmek, potansiyel bir iş fikrinin geliştirilmesi için önemlidir.
 2. Sorunları Anlama ve Analiz Etme: Bir sorunu tanımladıktan sonra, onu derinlemesine anlamak ve analiz etmek gerekir. Sorunun kökenini ve etkilerini anlamak, çözümünü daha etkili bir şekilde geliştirmemize yardımcı olur. Bu aşamada, araştırma yapmak, bu sorun ile hali hazırda savaşan, ya da en azından karşılaşan kimseler ile görüşmeler yapmak ve sorunun farklı yönlerini değerlendirmek önemlidir. Bu yüzden de sizin ya da çok yakınınızdaki birinin yaşadığı sorunlara odaklanmak ile size uzak olan bir sektördekilere odaklanmak arasında büyük fark vardır. Bu fark, küçük ama aslında etkisi büyük olabilecek detayları kaçırmaya neden olabilir.
 3. Yaratıcı Çözüm Üretme: Sorunu anladıktan sonra, sıra çözüm önerileri geliştirmeye gelir. Başarı çoğunlukla, ya çok basit ya da çok yaratıcı çözümlerle gelir. İkisi birden olursa, tadından yenmez. Bu noktada, farklı bakış açılarından yararlanarak ve yeni teknolojileri veya yaklaşımları kullanarak yenilikçi çözümler bulmaya çalışmak izlenmesi gereken yollardan biridir. Bazen de benzer bir problemi bambaşka bir sektördeki çözümünden başlamak güzel bir yöntem olabilir. Ben buna fikir evliliği diyorum, iki alakasız fikri evlendirip çocuklarını bulmak. İyi bir iş fikri sonuç olarak, bir sorunu etkili bir şekilde çözen ve insanların yaşamlarını kolaylaştıran bir çözüm sunmalıdır.
 4. Çözümün Uygulanabilirliğini Değerlendirme: Yaratıcı çözüm önerilerini belirledikten sonra, bunların uygulanabilirliğini değerlendirmek de önemlidir. Bir çözümün piyasa talebine, teknik gereksinimlere ve finansal sürdürülebilirliğe uygun olup olmadığını analiz etmek gerekir. Kısacası bu adıma fizibilite çalışması yapmak diyebiliriz. Bu adımı olabildiğince az masraf ile hızlı bir şekilde yapmak da başarı için kritiktir. Ayrıca, çözümün toplum ve çevre üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundurmak önemlidir.
 5. Çözümü Hayata Geçirme ve İyileştirme: İyi bir çözüm bulduktan sonra, onu hayata geçirmenin öneminden zaten bahsettik. Buna ek olarak, çözümü sürekli olarak iyileştirmek de bir o kadar mühim ve kritiktir. Prototip geliştirme, test etme, geri bildirimleri değerlendirme ve çözümü optimize etme süreci, gerektiğinde vazgeçip hızla farklı bir yola sapabilme, girişimcilik yolculuğunun devam eden bir parçasıdır.

Sonuç

Sonuç olarak, girişimcilik alanında başarıya ulaşmanın temel sırrı, problemlere odaklanabilme yeteneğini geliştirmekte ve sorunlara karşı etkili ve yenilikçi çözümler getirebilmekte yatmaktadır. Bu süreç, sorunların doğru bir şekilde tanımlanmasından başlar, bu sorunları derinlemesine anlamayı, onlara yönelik yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi, bu çözümlerin uygulanabilirliğini titizlikle değerlendirmeyi ve geliştirilen çözümün sürekli olarak iyileştirilmesi gerekliliğini içerir. Bu adımların her biri, girişimcilikte başarıya ulaşmanın kritik öneme sahip bileşenleridir ve bu süreçlerin her birine hakim olmak, girişimcilerin karşılaştıkları sorunlara karşı daha etkili ve sürdürülebilir çözümler sunmalarını sağlar. Bu bakış açısına sahip olmak, girişmek isteyici milyonları, başarılı girişimcilerden ayıran en büyük özelliktir.

Diğer yazılar