Pasif Agresif Davranış: Dolaylı Öfkenin Gizli Dili

Pasif Agresif Davranış: Dolaylı Öfkenin Gizli Dili
DALL·E 3 ile oluşturulmuş pasif agresif insan

Pasif agresif davranış, öfke ve kızgınlık gibi duyguların doğrudan ifade edilmesi yerine, dolaylı ve pasif yollarla gösterilmesi şeklinde görülen bir davranış biçimidir. Bu kişiler, açık bir çatışmadan kaçınarak, hoşnutsuzluklarını dolaylı yollarla belli ederler. Bu durum, hem bireyin kendi hayatında hem de ilişkilerinde çeşitli sorunlara yol açabilir.

Pasif Agresif Davranışın Özellikleri

 • Dolaylı İfade: Pasif agresif kişiler, öfke ve kızgınlıklarını doğrudan dile getirmek yerine, ima, kinaye, alay gibi dolaylı yolları tercih ederler.
 • Karşı Gelme: Bu kişiler, isteklere ve taleplere açıkça karşı gelmek yerine, pasif bir şekilde direnç gösterirler. Örneğin, istenilen bir görevi ertelemek, bahaneler üretmek veya işi bilerek kötü yapmak gibi davranışlar sergileyebilirler.
 • Somurtma ve Asık Surat: Pasif agresif kişiler, hoşnutsuzluklarını yüz ifadeleriyle de belli ederler. Somurtma, asık surat, küskün bakışlar gibi ifadeler bu tür kişilerde sıklıkla görülür.
 • Sessizlik: Pasif agresif kişiler, öfkeli ve kırgın olduklarında sessizliğe bürünebilirler. Bu sessizlik, karşı tarafa bir mesaj verme ve onu cezalandırma aracı olarak kullanılır.
 • Eleştiri ve Suçlama: Pasif agresif kişiler, başkalarını eleştirmeye ve suçlamaya meyillidirler. Kendilerinin yaşadığı olumsuz duyguların sorumluluğunu başkalarına atma eğilimindedirler.

Pasif Agresif Davranışın Nedenleri

Pasif agresif davranışın arkasında yatan birçok neden olabilir. En yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:

 • Düşük Özgüven: Düşük özgüven sahibi kişiler, duygularını açıkça ifade etmekten çekinebilirler. Öfke ve kızgınlıklarını dile getirmenin onları savunmasız duruma düşüreceğinden endişe duyabilirler.
 • Çatışma Korkusu: Çatışmadan kaçınma eğilimi de pasif agresif davranışa yol açabilir. Bu kişiler, açık bir tartışmaya girmekten korkabilir ve dolaylı yollarla öfke ve kızgınlıklarını ifade etmeyi tercih edebilirler.
 • Kontrol İhtiyacı: Pasif agresif kişiler, kontrol sahibi olmaya ve her şeyin kendi istedikleri gibi olmasını istemeye meyillidirler. İstedikleri gibi olmadığında ise, öfke ve kızgınlıklarını dolaylı yollarla ifade ederler.
 • Geçmiş Deneyimler: Çocukluk döneminde ebeveynler tarafından duygusal olarak ihmal edilen veya bastırılan kişilerde pasif agresif davranış görülme olasılığı daha yüksektir.

Pasif Agresif Davranışın Etkileri

Pasif agresif davranış, hem bireyin kendi hayatında hem de ilişkilerinde çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu tür davranışlar, aşağıdaki gibi olumsuz sonuçlara neden olabilir:

 • İlişki Sorunları: Pasif agresif davranış, aile, arkadaşlık ve ilişkilerde gerginlik ve çatışmaya yol açabilir. Bu tür davranışlar, iletişim problemlerine ve güvensizlik duygusuna neden olabilir.
 • İşyerinde Sorunlar: Pasif agresif davranış, işyerinde de sorunlara yol açabilir. Bu tür davranışlar, iş arkadaşlarıyla ve yöneticilerle olan ilişkileri zedeleyebilir ve iş performansını olumsuz etkileyebilir.
 • Duygusal Sorunlar: Pasif agresif davranış, öfke, kızgınlık ve üzüntü gibi duyguların bastırılmasına neden olabilir. Bu durum, anksiyete, depresyon ve stres gibi duygusal sorunlara yol açabilir.

Pasif Agresif Davranışla Başa Çıkma

Pasif agresif davranışla başa çıkmak için aşağıdaki öneriler faydalı olabilir:

 • Duygularınızı Tanıyın: Pasif agresif davranışın arkasındaki duyguları fark etmek ve bunları kabul etmek önemlidir. Öfke ve kızgınlığınızı bastırmak yerine, bu duyguları sağlıklı bir şekilde ifade etmenin yollarını bulmanız gerekir.
 • Açık İletişim Kurun: Pasif agresif davranış yerine, açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmaya çalışın. Duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı karşı tarafa açıkça ifade edin.
 • Çatışmadan Korkmayın: Çatışmadan kaçınmak yerine, gerektiğinde karşı tarafla sağlıklı bir şekilde tartışmaya girmeye hazır olun. Fikirlerinizi ve duygularınızı açıkça dile getirmekten çekinmeyin.
 • Kontrol İhtiyacınızı Azaltın: Her şeyin kendi istediğiniz gibi olması gerektiği fikrinden vazgeçin. Kontrol etmeniz mümkün olmayan şeyler için endişelenmek yerine, enerjinizi kontrol edebileceğiniz şeylere odaklayın.
 • Profesyonel Yardım Alın: Pasif agresif davranışın günlük hayatınızı ve ilişkilerinizi önemli ölçüde olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız, bir psikolog veya terapistten profesyonel yardım almayı düşünebilirsiniz.
DALL·E 3 ile oluşturulmuş resim

Pasif Agresif Davranış Sergileyen Biri ile Nasıl İletişim Kurulur?

Pasif agresif davranış sergileyen biriyle iletişim kurmak zorlayıcı olabilir. Bu kişiler, duygularını doğrudan ifade etmek yerine, dolaylı ve pasif yollarla öfke ve kızgınlıklarını gösterirler. Bu durum, iletişimi zorlaştırır ve yanlış anlaşılmalara yol açabilir.

Pasif agresif davranış sergileyen biriyle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Sakin Kalın: Pasif agresif kişiler, karşı tarafı provoke etmeye ve öfkelendirmeye çalışabilirler. Bu tür durumlarda sakin kalmak ve duygusal tepki vermemek önemlidir.
 • Sabırlı Olun: Pasif agresif kişiler, değişime direnç gösterebilirler. Bu nedenle, sabırlı olmak ve değişimin zaman alacağını kabullenmek önemlidir.
 • Dinleyin ve Anlamaya Çalışın: Pasif agresif kişilerin duygularını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışın. Onları dinleyin ve yargılamadan, empatiyle yaklaşın.
 • Açık ve Dürüst İletişim Kurun: Duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı açık ve dürüst bir şekilde ifade edin. Pasif agresif davranışlara karşı koymak yerine, açık iletişime dayalı bir çözüm bulmaya çalışın.
 • Çıkış Noktaları Sunun: Hatalarının üzerine gitmek daha fazla savunmaya yol açacağı için onlara makul çıkış noktaları sunun. Örneğin, acaba şöyle hissettiğin için mi böyle yaptın, gibi onları direkt olarak suçlamayan sorular sorun.
 • "Ben" Dilini Kullanın: Karşı tarafı suçlamak ve eleştirmek yerine, ben dilini kullanın. Duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı ben diliyle ifade etmek, karşı tarafın savunmaya geçmesini engellemeye yardımcı olabilir.
 • Ortak Çözümler Bulmaya Çalışın: Karşı tarafın duygularını ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak ortak çözümler bulmaya çalışın. Her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm bulmak, ilişkiyi güçlendirmeye yardımcı olacaktır.
 • Profesyonel Yardım Alın: Pasif agresif davranış, günlük hayatı ve ilişkileri önemli ölçüde olumsuz etkileyecek kadar yoğunsa, bir psikolog veya terapistten profesyonel yardım almak faydalı olabilir.

Sonuç

Pasif agresif davranış kalıbından çıkmak için kendi duygularınızı ve karşı tarafın duygularını anlamaya çalışın. Eleştiri ve suçlama yerine, ben dilini kullanın ve ortak çözümler bulmaya çalışın. Sabırlı olun ve değişim için zaman tanıyın. Pasif agresif davranış bir kişilik bozukluğu olmasa da, günlük hayatı ve ilişkileri önemli ölçüde olumsuz etkileyebilir. Bu tür davranışlarla başa çıkmak için yukarıdaki önerileri deneyebilir ve gerekirse profesyonel yardım almaktan çekinmeyin.

Diğer yazılar

Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak

Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak

Girişimcilik, temelde insanların karşılaştığı sorunlara çözüm sunarak değer yaratmayı içerir. Günlük hayatta problemlere değil çözümlere odaklanmak gerektiği defalarca söylenir. Girişimciler için durum biraz farklıdır, problem de en az çözüm kadar önemlidir. Fakat, dışarıdan bakılınca, iş fikri üretmenin daha önemli olduğu yanılgısına düşülebilir. Bu yüzden de genellikle asıl önemli olanın sorunları