Sahtekarlık Sendromu (Imposter Sendromu) Nedir ve Nasıl Aşılır?

Sahtekarlık Sendromu (Imposter Sendromu) Nedir ve Nasıl Aşılır?
Photo by Llanydd Lloyd / Unsplash

Giriş

Sahtekarlık sendromu, birçok kişinin yaşadığı ancak pek de lafı edilmeyen yaygın bir psikolojik durumdur. Bu makalede, sahtekarlık sendromunun ne olduğunu, neden ortaya çıktığını ve nasıl aşılacağını ele alacağız. Imposter sendromu olarak da adlandırılan bu durum, özellikle profesyonel ve akademik alanlarda, kişinin kendi başarılarını içselleştirememesi ve bu başarıları kendine mal edememesi durumunu ifade eder.

Sahtekarlık Sendromu Nedir?

Sahtekarlık sendromu, ilk olarak 1978 yılında psikologlar Pauline Clance ve Suzanne Imes tarafından tanımlanmış bir psikolojik durumdur. Bu durumda, kişi kendi başarılarını, becerilerini ve yeteneklerini içselleştiremez. Bir kişi sahtekarlık sendromunu yaşadığında, başkalarının kendi yeteneklerini ve başarılarını kabul etmesine rağmen, kendi içinde sürekli bir şüphe ve kendini aşağılama eğilimi gösterir.

Bu durumun temelinde, kişinin kendini değersiz hissetmesi, başkalarının onu bir dolandırıcı olarak ifşa edeceği korkusu ve başkalarının beklentilerini karşılayamayacağından duyduğu kaygı bulunur. Sahtekarlık sendromu genellikle başarılı, yetenekli ve başkaları tarafından saygı gören kişiler arasında görülür, bu nedenle dışarıdan bakıldığında kişi oldukça başarılı gibi görünebilir.

Sahtekarlık Sendromunun Nedenleri

Sahtekarlık sendromunun nedenleri karmaşık ve çeşitlidir. Bu durumun ortaya çıkmasına yol açan bazı temel faktörler şunlar olabilir:

 1. Mükemmeliyetçilik: Sahtekarlık sendromu yaşayan kişiler genellikle mükemmeliyetçi özelliklere sahiptir. Her zaman en iyisini yapma, her şeyi mükemmel yapma ve hata yapmama baskısı, kişinin kendini değersiz hissetmesine yol açabilir.
 2. Aile ve Çevresel Etkiler: Aile, öğretmenler ve çocukluk dönemindeki deneyimler, sahtekarlık sendromunun gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Ailedeki beklentiler, eleştiriler veya aşırı övgüler, kişinin kendine olan güvenini etkileyebilir.
 3. Başkalarıyla Karşılaştırma: Kişiler, kendilerini sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırma eğiliminde olduklarında, sahtekarlık sendromunun ortaya çıkma olasılığı artar. Kendi başarılarını başkalarının başarılarıyla kıyaslamak, kişinin kendini yetersiz hissetmesine yol açabilir.
 4. İçsel İnanışlar: Kişinin içsel inançları, sahtekarlık sendromunun gelişimini etkileyebilir. Kendine yönelik olumsuz düşünceler ve inançlar, kişinin kendini aşağılamasına ve başkalarının beklentilerini karşılayamayacağına dair bir inanç geliştirmesine neden olabilir.

Sahtekarlık Sendromunun Belirtileri

Sahtekarlık sendromunu yaşayan kişilerin ortak belirtileri şunlar olabilir:

 1. Kendini Sürekli Şüphe: Sahtekarlık sendromu yaşayan kişiler, kendi başarılarını sorgularlar. Başkalarının onları becerikli veya başarılı olarak görmesine rağmen, içlerinde sürekli bir şüphe vardır.
 2. Başkalarını Kandırma Korkusu: Kişiler, başkalarının kendilerini bir dolandırıcı olarak ifşa edeceğinden korkarlar. Başkalarının onları gerçekten tanıdığını ve başarılarının sadece bir maskenin altında olduğunu düşünürler.
 3. Başkalarının Beklentilerini Karşılayamama Kaygısı: Sahtekarlık sendromu yaşayan kişiler, başkalarının beklentilerini karşılayamayacaklarından kaygılanırlar. Bu nedenle, sürekli olarak daha fazla çalışma ve başkalarını tatmin etme çabası içinde olabilirler.
 4. Kendini Sabotaj: Bu durumu yaşayan kişiler, kendi başarılarını sabote edebilirler. Başarılarına ulaştıklarında, bu başarıları hak etmediklerini düşünerek kendi yollarını tıkayabilirler.
 5. İçsel Olumsuz İnançlar: Sahtekarlık sendromu yaşayan kişiler, kendilerine karşı içselleştirdikleri olumsuz inançlara sahip olabilirler. Örneğin, "Ben yeteneksizim", "Herkes beni geçecektir" gibi düşünceler sıkça görülür.

Sahtekarlık Sendromunu Aşma Yolları

Sahtekarlık sendromunu aşmak için çeşitli yöntemler ve stratejiler vardır. İşte sahtekarlık sendromunu aşma konusunda yardımcı olabilecek bazı önemli adımlar:

 1. Kendini Kabul Etme: İlk adım, kendi başarılarını ve yeteneklerini kabul etmektir. Kendinizi sadece olumlu yönlerinizle değil, eksikliklerinizle de kabul edebilirsiniz.
 2. İçsel Olumsuz İnançları Değiştirme: Sahtekarlık sendromunu aşmanın önemli bir parçası, içsel olumsuz inançları tanıyıp değiştirmektir. Olumsuz düşünceler yerine kendinize destekleyici ve olumlu inançlar geliştirmek önemlidir.
 3. Kendini Değerlendirme: Kendinizi objektif bir şekilde değerlendirmek, sahtekarlık sendromunu aşmanıza yardımcı olabilir. Başkaları gibi olmak zorunda olmadığınızı ve kendi başarılarınızın değerli olduğunu kabul etmek önemlidir.
 4. Destek Arama: Sahtekarlık sendromunu aşmak için profesyonel yardım almak veya destek gruplarına katılmak faydalı olabilir. Diğer insanlarla deneyimlerinizi paylaşmak, bu durumu aşmanıza yardımcı olabilir.
 5. Kendine İyi Bakma: Kendinize iyi bakmak, fiziksel ve zihinsel sağlığınıza dikkat etmek, sahtekarlık sendromunu aşmanıza yardımcı olabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, stresi azaltabilir ve özsaygınızı artırabilir.
 6. Başarıları Kutlama: Küçük hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaştığınızda kendinizi kutlamak, sahtekarlık sendromunu aşmanıza yardımcı olabilir. Başarılarınızı kutlamak, kendinize olan güveninizi artırabilir.

Sonuç

Sahtekarlık sendromu, birçok kişinin yaşadığı ancak genellikle sessizce çektiği bir psikolojik durumdur. Kendini değersiz hissetme, kendi başarılarını içselleştirememe ve sürekli bir şüphe duyma gibi belirtilerle karakterizedir. Ancak bu durumu aşmak mümkündür. Kendini kabul etmek, içsel inançları değiştirmek, destek aramak ve kendine iyi bakmak, sahtekarlık sendromunu aşmanıza yardımcı olabilir. Sahtekarlık sendromunu aşmak, kişinin daha fazla özsaygı ve özgüven kazanmasına yardımcı olabilir ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik edebilir. Unutmayın ki, sahtekarlık sendromunu aşma süreci zaman alabilir, ancak bu durumu aşmak için adım atmaya değerdir.

Diğer yazılar

Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak

Girişimciliğin Anahtarı: Problemlere Odaklanmak

Girişimcilik, temelde insanların karşılaştığı sorunlara çözüm sunarak değer yaratmayı içerir. Günlük hayatta problemlere değil çözümlere odaklanmak gerektiği defalarca söylenir. Girişimciler için durum biraz farklıdır, problem de en az çözüm kadar önemlidir. Fakat, dışarıdan bakılınca, iş fikri üretmenin daha önemli olduğu yanılgısına düşülebilir. Bu yüzden de genellikle asıl önemli olanın sorunları