Sormak ve Tahmin Etmek

Sormak ve Tahmin Etmek
Photo by Jon Tyson / Unsplash

Kişilerarası iletişimde, bilgi edinme ve anlam oluşturma için iki temel yaklaşım öne çıkar: sorma ve tahmin etme. Bu iki kültür, bilgi alışverişi, problem çözme ve ilişkilerin gelişmesi gibi konularda farklı dinamikler yaratabilir.

Sorma Kültürü

Sorma kültürü, açık ve doğrudan iletişime dayalıdır. Bireyler, ihtiyaç duydukları bilgileri doğrudan sorarak elde etmeye eğilimlidir. Bu, netlik ve kesinlik sağlar, yanlış anlaşılmaları önler. Sorma kültüründe, aşağıdaki davranışlar yaygındır:

 • Doğrudan sorular sorma: "Nerede yaşıyorsun?", "Ne iş yapıyorsun?", "Ne demek istedin?"
 • Bilgi açıkça ifade etme: "Benim fikrim şu...", "Beni rahatsız eden şey..."
 • Geri bildirim istenmesi: "Düşüncelerini alabilir miyim?", "Doğru anlamış mıyım?"

Bazı toplumlarda net ve kesin olma kültürü oldukça baskındır. Örneğin Alman'lar ile ilgili şöyle bir espri vardır. Bir Alman ile vedalaşırken görüşmek üzere derseniz, size nerede ve ne zaman diye soracaktır.

Tahmin Etme Kültürü

Tahmin etme kültürü ise dolaylı ve sezgisel iletişime odaklanır. Bireyler, kelimelerin ve davranışların ardındaki anlamları tahmin etmeye çalışır. Bu, daha derin bir bağlantı ve yakınlık duygusu yaratabilir, ancak yanlış anlamalara da yol açabilir. Tahmin etme kültüründe, aşağıdaki davranışlar yaygındır:

 • Dolaylı ifadeler kullanma: "Bir şey demek istiyorum ama...", "Bana hissettiriyor ki..."
 • Sözlü olmayan ipuçlarına dikkat etme: Ses tonu, mimikler, beden dili
 • Sezgileri takip etme: "Bana doğru gelmiyor...", "Bir his var içimde..."

Günlük Hayattan Örnekler

 • Sorma Kültürü: Bir iş görüşmesinde adayın geçmiş deneyimleri hakkında doğrudan sorular sormak.
 • Tahmin Kültürü: Bir partnerin duygularını yüz ifadelerinden ve ses tonundan anlamaya çalışmak.

Her iki kültürün de kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Sorma kültürü daha net ve verimli iletişim sağlar, ancak mesafeli ve soğuk olarak algılanabilir. Tahmin etme kültürü daha yakın ve samimi ilişkiler kurmaya yardımcı olur, ancak yanlış anlamalara ve kırgınlıklara yol açabilir. Fakat yanlış tahminler, bir durumun daha da kötüleşmesine yol açabilir.

En iyi yaklaşım, duruma ve iletişim kurduğunuz kişiye göre değişir. Bazen doğrudan sormak en iyi çözümken, başka zamanlarda sezgilere güvenmek ve dolaylı iletişim kurmak daha uygun olabilir.

Önemli olan, her iki kültürün de farkında olmak ve iletişim tarzınızı buna göre uyarlayabilmenizdir. Bu, daha açık, etkili ve anlamlı iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.

 • Bu iki kültür, farklı toplumlarda ve gruplarda farklı derecelerde yaygın olabilir.
 • Bireyler, her iki kültürden de elementleri kullanarak kendi iletişim tarzlarını oluşturabilir.
 • Zamanla ve deneyimle, kişilerarası iletişimde daha etkili ve bilinçli hale gelmek mümkündür.

Sonuç

Sorma ve tahmin etme, kişilerarası iletişimde iki temel yaklaşımdır. Her iki kültürün de kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. En iyi yaklaşım, duruma ve iletişim kurduğunuz kişiye göre değişir. Farklı kültürlerin farkında olmak ve iletişim tarzınızı buna göre uyarlamak, daha etkili iletişim kurmanızı sağlar. Bu iki kültürün farkında olmak ve iletişim tarzınızı buna göre uyarlamak, daha açık, etkili ve anlamlı iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.

Diğer yazılar

Öğrenilmiş Çaresizlik: Tersine Çevirmek Mümkün mü?

Öğrenilmiş Çaresizlik: Tersine Çevirmek Mümkün mü?

Öğrenilmiş çaresizlik, psikoloji literatüründe bireylerin yaşadıkları olumsuz deneyimler sonucunda, kontrol edemediklerini düşündükleri durumlar karşısında pasif ve çaresiz hissetmeleri olarak tanımlanan bir kavramdır. Aslında durumu değiştirebilecek güç ve pozisyonda olmalarına rağmen. Sıkça karşılaşılan bir durumdur ve öğrenilmiş çaresizlik geliştiren kimselerin ortak noktası sürekli şikayet edip hiç aksiyon almamalarıdır. Öğrenilmiş Çaresizliğin Psikolojik